ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ

🎯 ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ  (Service Business Type)
      👍 ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
      👍 ธุรกิจการผลิต
      👍 ธุรกิจซื้อมาขายไป
      👍 ธุรกิจให้บริการ
      👍 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
      👍 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
      👍 ธุรกิจนำเข้าส่งออก
      👍 ธุรกิจขนส่ง
      👍 ธุรกิจโรงแรม 

🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com
เพิ่มเพื่อน